Naudinga informacija
Naujienų prenumerata
  
  
  
  
  
   
  
veiklos sritys


Gynėjo parinkimo baudžiamajame procese įstatymo numatytais atvejais užtikrinimas;
Sprendimų dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo priėmimas;
Antrinę teisinę pagalbą teikiančių advokatų atranka ir sutarčių su jais dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo sudarymas;
Pagal sutartis su advokatais, kurie teikia antrinę teisinę pagalbą, antrinės teisinės pagalbos teikimo kontroliavimas;
Asmenų skundų, pareiškimų dėl advokatų teikiamos (suteiktos) antrinės teisinės pagalbos nagrinėjimas;
Advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, pateiktų duomenų apie suteiktą (teikiamą) antrinę teisinę pagalbą tikrinimas;
Užmokesčio mokėjimas antrinę teisinę pagalbą teikiantiems advokatams;
Antrinės teisinės pagalbos teikimo išlaidų atlyginimas;
Visuomenės informavimas apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą;
Pirminės teisinės pagalbos teikimo koordinavimas;
Dalyvavimas įgyvendinant smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimą;
Atstovavimas valstybei, jeigu turi būti išieškomos antrinės teisinės pagalbos išlaidos į valstybės biudžetą;
Institucijos organizacinės veiklos ir tinkamo valstybės biudžeto lėšų naudojimo užtikrinimas.


Informacija atnaujinta: 2017-09-25