Naudinga informacija
Naujienų prenumerata
  
  
  
  
  
   
  
rekomendacijos
Teisingumo ministerijos rekomendacija dėl BPK 51 str. 1 d. 7 p. taikymo

Teisingumo ministerijos rekomendacija dėl BPK 51 str. 2 d. taikymo 

Teisingumo  ministerijos rekomendacija dėl sprendimo galiojimo ir galiojimo kontrolės, teikiant antrinę teisinę pagalbą socialinės pašalpos gavėjams

Teisingumo ministerijos nuomonė dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo fiziniams asmenims, atstovaujamiems kitų asmenų pagal įgaliojimą

Teisingumo ministerijos rekomendacija dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo pavyzdinių sutarčių

Teisingumo ministerijos rekomendacija dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo ir organizavimo

Teisingumo ministerijos rekomendacija dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo ir organizavimo

Teisingumo ministerijos rekomendacija dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo redakcijai

Teisingumo ministerijos rekomendacija dėl pareiškėjų gauti antrinę teisinę pagalbą turto vertės nustatymo kai nėra duomenų nekilnojamojo turto registro išraše

Teisingumo ministerijos rekomendacija dėl duomenų metinėse pajamų ir turto deklaracijose

Teisingumo ministerijos rekomendacija dėl laiko, skirto pasirengimui bylų nagrinėjimui

Teisingumo ministerijos rekomendacija dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo Jungtinių Tautų Organizacijos Žmogaus teisių komitete

Teisingumo ministerijos rekomendacija dėl 2007 m. lapkričio 23 d. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo įsigaliojimo

Teisingumo ministerijos rekomendacija dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo bankroto bylose

Teisingumo ministerijos rekomendacija dėl vertėjo gestų kalba būtinumo

 


Informacija atnaujinta: 2016-11-29